251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022


TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công đoàn viên, người lao động, góp phần tạo thêm động lực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
1.jpg
Tổng quan Hội nghị 

Thông qua Hội nghị, nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động công đoàn, hoạt động chuyên môn của Trung tâm năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, những giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động công đoàn và công tác chuyên môn.

Phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của ngành và của công đoàn cấp trên.

2.jpg

Chính quyền cơ quan và tổ chức công đoàn ký kết giao ước thi đua

Với thành tích đạt được Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ đã được Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ khen thưởng: Giấy khen của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.

4.jpg

Tập thể Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng

Đối với cá nhân: 68 đồng chí được công nhận Công đoàn xuất sắc; Giấy khen Công đoàn cơ sở: 10 người;

3.jpg

Khen thưởng công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Danh hiệu hai giỏi Công đoàn cơ sở: 29 người;

5.jpg

Các chị em phụ nữ đạt danh hiệu hai giỏi