251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Một số vấn đề nổi bật của bản tin cải cách hành chính số 22/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - BẢN TIN NỘI BỘ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ