251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC
Sáng ngày 21/3/2024, Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp Truyền thông ...
HOẠT ĐỘNG VUI XUÂN CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI LÀNG DU LỊCH SINH THÁI ÔNG ĐỀ
Thực hiện kế hoạch số 37/KH-CTXH ngày 30/01/2024 của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ (Trung tâm) về việc Tổ chức hoạt động giáo dục Kỹ năng ...