251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024 - 2025, gồm hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2023/NQ-HĐND
Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp