251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 22/10/2018, Ban Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam nhân dịp chuyến tham quan học tập mô hình hoạt động Công tác xã hội tại Cần Thơ.

Nội dung của buổi làm việc xoay quanh các vấn đề liên quan đến quy trình quản lý trường hợp tại Trung tâm và tại cộng đồng; công tác Tham vấn - Tư vấn kết nối dịch vụ hỗ trợ; công tác truyền thông và các mô hình dịch vụ xã hội; mô hình phát triển cộng đồng trợ giúp đối tượng yếu thế, trẻ em mắc chứng tự kỷ; tìm hiểu chế độ chính sách đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội.

6.1.jpg
Ông Phan Quốc Quyền, PGĐ TT CTXH TPCT báo cáo trong buổi làm việc

Theo đó, qua buổi làm việc đoàn nghe báo cáo tổng thể các hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và các dịch vụ Công tác xã hội trợ giúp đối tượng/thân chủ cũng như các mô hình được triển khai tại cộng đồng và các hoạt động phát triển cộng đồng.

7.1.jpg

Ông Võ Văn Kiến, GĐ TT BTXH tỉnh Quảng Nam chia sẻ trong buổi làm việc

Ngoài ra, buổi làm việc là dịp để các bộ phận chuyên môn của hai đơn vị thảo luận, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau về các vấn đề liên quan đến công tác trợ giúp khẩn cấp cho đối tượng; tổ chức hoạt động tạm lánh, tạm trú ngắn hạn và dài hạn; công tác dự toán và phân bổ ngân sách cho các hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến các mô hình được triển khai tại cộng đồng và các lĩnh vực ngành, nghề khác.

Qua buổi làm việc, ông Võ Văn Kiến, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam cảm ơn trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ đã tạo điều kiện để đoàn có cơ hội tiếp cận và trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau về công tác chuyên môn, ông đánh giá cao kết quả đạt được qua buổi làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.