251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHO VIÊN CHỨC TRUNG TÂM

Hoạt động truyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho viên chức và người lao động đối với Trung tâm Công tác xã hội được thực hiện thường xuyên và đa dạng các hình thức, từ việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, giao ban tháng, quí đến việc tổ chức các buổi chuyên đề nhằm giúp cho viên chức và người lao động được nắm bắt kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn.

Công tác xã hội là một nghề mới đã được quy định chức danh nghề nghiệp, hoạt động chuyên nghiệp nhằm phát hiện và giúp đỡ những cá nhân, nhóm người và công đồng gặp khó khăn giúp họ vượt qua những khó khăn, rào cản của cuộc sống, giảm thiểu sự bất bình đẳng trong xã hội và giúp họ phát triển, hòa nhập với công đồng một cách tích cực nhất.

10.1.jpg

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm trình bày trong buổi tuyên truyền

Ban Giám đốc Trung tâm  nhằm tạo điều kiện để viên chức và người lao động hiểu biết hơn về những quy định liên quan đến nghề Công tác xã hội, các chính sách trợ giúp cho công tác chuyên môn,… trong đó có thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Công tác xã hội, trong đó quy định mã số và thăng hạn với ba chức danh nghề nghiệp: Công tác xã hội viên chính (hạng II), Mã số: V.09.04.01; Công tác xã hội viên (hạng III), Mã số: V.09.04.02; Nhân viên công tác xã hội (hạng IV), Mã số: V.09.04.03

Qua buổi tuyên truyền giúp cho viên chức và người lao động hiểu rõ hơn về các quy định chức danh nghề nghiệp, việc thăng hạn và hiểu biết hơn về việc chuyển ngạch viên chức sang chức danh nghề nghiệp không ảnh hưởng đến quyền lợi viên chức và người lao động.