251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Khởi động Dự án “Kỹ năng thành công”

            (CT) Ngày 17-1-2024, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi động Dự án “Kỹ năng thành công” (Dự án), do Tổ chức Save the Children International (SCI) tài trợ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lẽ khởi động dự án "Kỹ năng thành công"

         Dự án được thực hiện từ tháng 11-2023 đến tháng 11-2025, góp phần hỗ trợ nam, nữ thanh niên hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam được tiếp cận và trang bị kỹ năng sống chuyển đổi (kỹ năng nghề nghiệp, phỏng vấn, làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý tài chính cá nhân, tự nhận thức bản thân) và kỹ năng xanh (kỹ năng liên quan việc học tập, làm việc và sinh sống hạn chế tác động không tốt tới môi trường) để theo đuổi thành công những cơ hội sinh kế mới, trau dồi về thái độ, kiến thức và giá trị, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Dự án sẽ tiếp cận thanh niên LGBTI+ (Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới), Intersex (người liên giới tính) từ 16-24 tuổi sinh sống, học tập và làm việc ở TP Cần Thơ. Theo đó, khoảng 300 thanh niên LGBTI+ được giới thiệu về dự án và khảo sát nhu cầu, giới thiệu tham gia các khóa học trực tuyến về kỹ năng mềm; ít nhất 200 thanh niên LGBTI+ được trang bị các kỹ năng xanh, nghề nghiệp, tư duy phát triển, kiến thức bình đẳng giới và hòa nhập xã hội; ít nhất 50 thanh niên LGBTI+ được hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm. Ðồng thời, tổ chức ít nhất 4 hội thi sáng kiến thanh niên khởi nghiệp, thu hút ít nhất 100 thanh niên LGBTI+ được các chuyên gia, doanh nhân tập huấn, hướng dẫn để hoàn thiện sáng kiến, tập huấn phát triển kỹ năng khởi sự kinh doanh. Các sáng kiến kinh doanh sẽ được trình bày để lấy góp ý và kêu gọi đầu tư; ít nhất 40 sáng kiến kinh doanh được hỗ trợ, 15 sáng kiến kinh doanh được triển khai thành công…

Sưu tầm

Xem link gốc tại: https://baocantho.com.vn/khoi-dong-du-an-ky-nang-thanh-cong--a169131.html