251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ HỌC BỔNG DILLON

 

Ngày 03/3/2023, tại Hội trường UBND huyện Cờ Đỏ diễn ra Hội nghị triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động phi Dự án “Hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2022 - 2024” (học bổng Dillon), bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban điều hành phi Dự án học bổng Dillon đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có sự tham gia của bà Phan Quỳnh Dao, PGĐ Sở LĐTBXH, Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành phi Dự án học bổng Dillon; ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, thành viên Ban điều hành phi Dự án; ông Phạm Minh Thuấn, PCT thường trực UBND huyện Cờ Đỏ; cùng các đại biểu là lãnh đạo các phòng LĐTBXH, phòng GD&ĐT, các tổ chức chính trị xã hội huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Bán Giám hiệu các trường  có học sinh hưởng lợi từ phi Dự án.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bên cạnh các nội dung báo cáo về những vướng mắc, hạn chế và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động phi Dự án của giai đoạn trước, Hội nghị được nghe công bố Quyết định số 1784/QĐ-BĐHPDA ngày 01/3/2023 của Ban Điều hành phi Dự án học bổng Dillon về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phi Dự án học bổng Dillon và hội nghị được nghe trình bày, thảo luận tại hội trường về quy chế với mục đích nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện các hoạt động phi Dự án đạt hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu mục tiêu của phi Dự án đề ra.

Ông Hồ Thanh Hải, GĐ TT CTXH TPCT đọc Quyết định triển khai quy chế.

Phi Dự án “Hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại thành phố Cần Thơ” do Tổ chức Dillon International (DI) tài trợ, đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt giai đoạn 1, từ năm 2017 -  2018; giai đoạn 2, từ năm 2019 - 2021 và theo Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND thành phố Cần Thơ giai đoạn 3 được triển khai từ năm 2022 - 2024 . Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ thành lập Ban điều hành phi Dự án và triển khai các hoạt động.

Đại diện lãnh đạo phòng GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

Hoạt động của phi Dự án nhằm góp phần làm giảm tình trạng bỏ học, tạo điều kiện giúp các em học sinh tham gia học tập bền vững, không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển an toàn, bình đẳng trong thực hiện các quyền trẻ em theo đúng Luật Trẻ em quy định; tạo sự kết nối quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, tạo điều kiện để các em an tâm học hànhVới mục tiêu sau 03 năm thực hiện phi Dự án, 90% trẻ em hưởng lợi từ phi Dự án không phải bỏ học vì lý do kinh tế thông qua mạng lưới cán bộ hỗ trợ tại địa bàn triển khai phi Dự án. Theo đó, chương trình của phi Dự án đến nay đã triển khai 10 đợt trao cho 100 trẻ em học sinh nghèo, trẻ em mồ côi tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ, với 50 đô la Mỹ/đợt/suất; dự kiến đợt 11 được trao vào ngày 09/3/2023.

Ban Điều hành phi Dự án án học bổng Dillon chụp hình lưu niệm cùng đại biểu huyện Vĩnh Thạnh

Ban Điều hành phi Dự án án học bổng Dillon chụp hình lưu niệm cùng đại biểu huyện Cờ Đỏ

Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Minh Thuấn, PCT UBND huyện Cờ Đỏ đại diện lãnh đạo địa phương thống nhất cao quy chế được triển khai, đồng thời sẽ sớm thành lập Ban quản lý phi Dự án cấp huyện; bên cạnh đó, ông cũng ý kiến chỉ đạo quyết liệt các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai tốt các hoạt động của phi Dự án trong thời gian tới tại địa phương.

 
Ông Phạm Minh Thuấn, PCT UBND huyện Cờ Đỏ phát biểu hội nghị
         Trước đó, chiều ngày 02/3/2023, hội nghị với nội dung trên cũng được triển khai tại UBND huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
 
                                                                                                                        Thanh Vũ