251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.