251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người làm Công tác xã hội chưa?

Trả lời: Đến nay, Việt Nam chưa có Hiệp hội quốc gia nhân viên CTXH như nhiều nước khác trên thế giới.

Tuy nhiên việc ra đời của Chi hội nghề CTXH vào 23/6/2011, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dưới sự chỉ đạo của Hội Dạy nghề Việt Nam đặt nền móng ban đầu cho việc thành lập Hiệp hội quốc gia. Chủ tịch danh dự của Chi hội nghề là nguyên  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng, và chi hội trưởng là tiến sỹ Đàm Hữu Đắc, nguyên Thứ trưởng thường trực của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Chi hội đã bầu ra được 32 thành viên trong Ban chấp hành chi hội.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có chủ trương hỗ trợ việc thành lập hiệp hội các trường đào tạo CTXH trong nước. Cho đến thời điểm năm 2011, mới chỉ có Ban vận động thành lập Hiệp hội của các trường đào tạo được thành lập nhằm có các hoạt động vận động cho hiệp hội này

Đây là những bước đi quan trọng hình thành các hiệp hội CTXH trong nước tiến tới tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp trong khu vực và trên thế giới.