251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?

Trả lời: Vì là một nghề non trẻ nên việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tập trung ở những vấn đề sau.

Thứ nhất là nhận thức về nghề CTXH và các dịch vụ CTXH trong còn hạn chế. Các ngành, các cấp và người dân chưa biết nhiều đến ngành CTXH; cán bộ, nhân viên CTXH, ch­ưa nhận dạng được họ là ai, làm việc gì và ở đâu. Vai trò, nhiệm vụ CTXH là gì, sự khác biệt giữa CTXH với các ngành nghề liên quan khác. Vì vậy để CTXH được hoàn toàn công nhận là một nghề chuyên nghiệp ngang bằng với những nghề nghiệp khác như giáo viên hay bác sỹ cần có thời gian và những phương pháp tuyên truyền hiệu quả.

Thứ hai là chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý để xác định vài trò, vị trí và  quyền hạn cho nhân viên công tác xã hội để họ thực hiện tốt hơn công tác hỗ trợ đối tượng yếu thế và những người có nhu cầu dịch vụ CTXH. 

Thứ ba là quy mô và phạm vi hoạt động các dịch vụ xã hội của hoạt động CTXH còn hạn chế. Hiện nay hệ thống các tổ chức liên quan đến cung cấp các dịch vụ về CTXH chủ yếu hình thành ở ngành lao động, thương binh và xã hội, chưa hình thành ở các ngành y tế, giáo dục và tư pháp v.v.

Bên cạnh đó, các hình thức trợ giúp, các dịch vụ CTXH chưa phong phú và chất lượng cũng như hiệu quả còn hạn chế. Các hoạt động hiện tại mang nặng tính quản lý nhà nước hơn là hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm giúp họ tự giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh. Thêm vào đó, phương thức can thiệp giải quyết vấn đề chủ yếu là xử lý vấn đề khi sự việc xảy ra chứ chưa trú trọng đến cả biện pháp phòng ngừa, do vậy kết quả chưa thực sự hiệu quả.

Thứ tư là những hạn chế về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia cung cấp các dịch vụ CTXH. Đa số những cán bộ làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CTXH chưa được qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ hoặc chỉ được tập huấn chuyên môn trong thời gian ngắn.

Thứ năm là những yếu kém trong công tác đào tạo nghề CTXH như thiếu tài liệu giảng dạy, chương trình giảng dạy nhiều trường chưa hoàn thiện, thiếu giảng viên có đủ trình độ, thiếu cơ sở thực hành và những cán bộ hướng dẫn thực hành tại cơ sở (kiểm huấn viên cơ sở), thiếu các chương trình đào tạo sau đại học về CTXH.

Thứ sáu là sự thiếu vắng của các hiệp hội nghề nghiệp về thực hành và đào tạo. Hiện nay chúng ta chỉ mới có được chi hội nghề CTXH.