251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Câu hỏi 9: Quá trình hình thành và phát triển của nghề Công tác xã hội trên thế giới như thế nào?
Trả lời: Có thể tóm lược sự hình thành và phát triển nghề CTXH trong 2 thời kỳ.
Câu hỏi 7: Nghề Công tác xã hội tuân thủ theo những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp nào?
Trả lời: Các hoạt động nghề nghiệp của Công tác xã hội (CTXH) thực hiện theo 7 nguyên tắc cơ bản sau:
Câu hỏi 6: Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?
Trả lời: Triết lý giá trị của nghề Công tác xã hội (CTXH) dựa trên niềm tin vào giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi con người.
Câu hỏi 5: Đối tượng của Công tác xã hội là gì?
Trả lời: Công tác xã hội (CTXH) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tất cả mọi người có nhu cầu cần được giúp đỡ để điều chỉnh, thay đổi hay phục ...
Câu hỏi 4: Phạm vi hoạt động của nghề Công tác xã hội là gì?
Trả lời: Phạm vi hoạt động của Công tác xã hội (CTXH) bao trùm nhiều lĩnh vực.
Câu hỏi 2: Mục đích của Công tác xã hội là gì
Trả lời: Hoat động nghề nghiệp công tác xã hội hướng đến:
Câu hỏi 1: Nghề công tác xã hội là gì?
Trả lời: Theo Hiệp hội nhân viên công tác xã hội thế giới và tại Việt Nam, công tác xã hội được định nghĩa như sau: