251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?
Trả lời: Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển nghề CTXH được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2010 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020
Câu hỏi 19: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội được quy định như thế nào?
Trả lời: Tại Điều 3, 4, 5 Chương II, Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2017 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người ...
Câu hỏi 12: Công tác xã hội ở Việt Nam xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào?
Trả lời: Các hoạt động manh nha cho sự hình thành CTXH ở nước ta xuất phát từ truyền thống tương thân thương ái giúp đỡ người khốn khó trong cộng đồng ...
Câu hỏi 18: Những quan điểm và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án Phát triển nghề CTXH?
Trả lời: Đề án Phát triển nghề CTXH được xây dựng dựa trên những căn cứ được ghi trong Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; các văn ...
Câu hỏi 17: Sự cần thiết phải phát triển nghề CTXH tại Việt Nam?
Trả lời: Năm 1986, dấu mốc thực hiện “Đổi mới-Mở cửa” nền kinh tế, sự bùng nổ về phát triển công nghiệp, thì các hoạt động từ thiện không còn ...
Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam?
Trả lời: Những địa chỉ để tìm hiểu thêm thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển CTXH?
Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người làm Công tác xã hội chưa?
Trả lời: Đến nay, Việt Nam chưa có Hiệp hội quốc gia nhân viên CTXH như nhiều nước khác trên thế giới.
Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?
Trả lời: Vì là một nghề non trẻ nên việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tập trung ở những vấn đề sau.
Câu hỏi 13: Công tác xã hội được chính thức đưa vào đào tạo tại Việt Nam như thế nào?
Trả lời: CTXH được đưa vào đào tạo ở Việt Nam từ những năm đầu của những năm 1990 do yêu cầu cấp bách cần có cán bộ được đào tạo chuyên môn CTXH ...
Câu hỏi 11: Nghề Công tác xã hội có các phương pháp hỗ trợ trực tiếp nào?
Trả lời: Nghề CTXH thực hiện 3 phương pháp hỗ trợ trực tiếp với các đối tượng như sau:
Câu hỏi 10: Hiện nay có những tổ chức nghề nghiệp Công tác xã hội quốc tế nào?
Trả lời: Trải qua quá trình phát triển trên một thế kỷ, hiện nay có 3 tổ chức lớn trên thế giới về Công tác xã hội (CTXH).